Felhívás

Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaink!

Tisztelettel meghívjuk a Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola megalapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferenciára, melynek címe

Gazdálkodás- és szervezéstudomány: Új kihívások az elméletben és gyakorlatban

 

A nemzetközi konferencia helyszíne: Szent István Egyetem, Gödöllő,

Időpontja: 2018. október 25-26.

 

A konferencia főszervezője a

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola,

társszervezői:

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
és
Szent István Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács.

A Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola idén ünnepli megala­pításának 25. évfordulóját, amelyet egy nemzetközi tudományos konferencia szervezésével kívánunk megünnepelni. A konferencia fő célja a gazdálkodás- és a szervezéstudományok jelenlegi helyzetének bemutatása, a jövőbeni trendek és alternatívák, illetve a várható töréspontok felvázolása. További cél, hogy a rendezvény segítségével tovább mélyüljenek, illetve szélesed­jenek az együttműködések a kutatói generációk, a kutatási intézmények, régiók és országok között. Ezzel az együttműködő maga­tartással olyan kutatási hálózatok létrehozását és fejlesztését szeretnénk segíteni, amelyek képesek lesznek hatékony válaszokat adni a menedzsment- és szervezéstudománnyal szem­beni jövőbeli kihívásokra.

A KONFERENCIA TÉMAKÖREI:

 1. Üzleti stratégiák, menedzsment, üzleti modellek.
 2. Kis- és középvállalkozások menedzsmentje.
 3. Vállalkozások indítása és működtetése.
 4. Vállalati társadalmi felelősségvállalalás (CSR), üzleti etika.
 5. Humántőke, társadalmi tőke, szellemi tőke, tudásmenedzsment.
 6. Emberi erőforrás menedzsment, vezetés és szervezés, vállalatirányítás.
 7. Innováció és versenyképesség.
 8. Kockázatkezelés, változás- és válságmenedzsment.
 9. Agrárvállalkozások és élelmiszeripari vállalkozások versenyképessége.
 10. Agrár- és élelmiszeripari vállalkozások menedzsmentje és innovációs tevékenysége.
 11. Fenntarthatóság a mezőgazdaságban.
 12. Élelmiszerminőség és élelmiszerbiztonság menedzsmentje.
 13. Számvitel, finanszírozás és pénzügyi menedzsment.
 14. Trendek a marketingben és az ellátási lánc menedzsmentben.
 15. Regionális fejlesztési politikák és menedzsment megoldások.

A konferencia hivatalos nyelve a magyar és az angol.

A konferenciával kapcsolatos információk a konferencia hivatalos honlapján találhatók: http://gszdi25conf.szie.hu

REGISZTRÁCIÓ

A regisztráció és az absztrakt (250 szó) feltöltése a konferencia honlapján keresztül történik.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Teljes részvételi díj:

74 400 Ft („Early Bird” 68 200 Ft)

(Az ár tartalmazza a konferencián való részvétel költségét, a publikációs költségeket, a frissítőket és a csütörtöki és pénteki ebédet, a csütörtök esti gálavacsora valamint a kulturális programok költségeit.)

 

Kísérők számára:

55 800 Ft

(Az ár tartalmazza a konferencián való részvétel költségét, a frissítőket és a csütörtöki és pénteki ebédet, a csütörtök esti gálavacsora, valamint a kulturális programok költségeit.)

 

PhD-s hallgatók számára:

37 200 Ft

(Az ár tartalmazza a konferencián való részvétel költségét, a publikációs költségeket, a frissítőket és a csütörtöki és pénteki ebédet, a csütörtök esti gálavacsora valamint a kulturális programok költségeit.)

 

Publikáció a konferencián
való részvétel nélkül:

55 800 Ft

(Az ár tartalmazza a publikációs és szállítási költségeket.)

PUBLIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

Az előadások (6-8 oldalas) anyagaiból készített tanulmányokat ISBN számmal és DOI számmal ellátott, lektorált, elektronikus konferencia-kiadványban jelentetjük meg. A konferencia szervezői a legjobb hazai és külföldi előadások részére „Best Junior Paper Award”, illetve „Best Senior Paper Award” díjakat hirdetnek meg, melyeket a konferencia zárása során adnak át.

A konferenciát követően a Tudományos Bizottság és a lektorok által javasolt tanulmányok kibővített és módosított változatát egy magyar nyelvű és egy angol nyelvű monográfia kötetben jelentetjük meg, vagy a konferenciát támogató tudományos folyóiratokhoz juttatjuk el. A monográfia tanulmányok és folyóiratcikkek terjedelme 30,000-40,000 karakter (körülbelül 12-15 oldal). A folyóiratokban elhelye­zendő tanulmányok esetében a cikkeket az adott folyóirat formai, tartalmi és terjedelmi követelmé­nyeinek megfelelően kell elkészíteni.

FONTOS IDŐPONTOK

„Early Bird” jelentkezés határideje: 2018. május 14.
„Early Bird” absztrakt feltöltésének határideje: 2018. május 14.
„Early Bird” regisztrációs díj befizetésének határideje: 2018. május 31.
Jelentkezés végső határideje: 2018. június 30.
Absztrakt feltöltésének végső határideje: 2018. június 30.
Regisztrációs díj befizetésének határideje: 2018. szeptember 3.
Teljes konferenciatanulmány megküldésének határideje:   Meghosszabbítva! 2018. szeptember 3.
2018. szeptember 30.
Konferencia időpontja: 2018. október 25-26.
Konferenciakiadványban megjelenő cikkek küldésének végső határideje: 2018. november 15.

ELÉRHETŐSÉG

Prof. Dr. ILLÉS Bálint Csaba, CSc  – tudományos kérdések
E-mail: GSZDI-25@gtk.szie.hu vagy Illes.B.Csaba@gtk.szie.hu 

Dr. DUNAY Anna, PhD  – általános kérdések
E-mail: GSZDI-25@gtk.szie.hu vagy Dunay.Anna@gtk.szie.hu

TATÁR Emese – pénzügyi kérdések
E-mail: GSZDI-25@gtk.szie.hu vagy Tatar.Emese@gtk.szie.hu 

CsatolmányMéret
PDF ikon Második felhívás174.87 KB